مشاوره تحصیلی و استعدادیابی

شناسایی استعدادهای فردی می‎تواند گامی مهم در راستای انتخاب مسیر درست پیشرفت باشد. افراد با توجه به شرایط محیطی دارای استعدادهای متفاوتی می‎باشند و استعدادیابی می‎تواند از سردرگمی افراد در آینده و انتخاب مسیرهای نادرست جلوگیری کند. یافتن استعدادهای نهان و شناساندن آن‌ها می‎تواند مسیر درست پیشرفت را برای هر شخص ترسیم نماید. با نگاهی به اطراف خویش خواهید دید که چه کسانی از شغل خودشان راضی هستند؟ چه کسانی شغل مرتبط با رشته تحصیلی خود دارند؟ و چه کسانی در شغل تخصصی‌شان موفق بوده‎اند؟

وقتی بحث موفقیت پیش می‎آید اولین گزینه‎ای که به ذهن هر کس می‎رسد موفقیت شغلی است، این در حالی است که در جامعه امروزی ما بسیاری افراد در شغل دلخواه خود مشغول به کار نیستند و یا شغلی مغایر با مدرک تحصیلی خود دارند. هر فردی با توجه به شرایط، استعدادها و توانایی‌ها، اوضاع و احوال خانوادگی و ویژگی‌های شخصیتی باید در شغلی مناسب با خودش قرار بگیرد. اگر افراد قبل از تعیین هدف و الگوهای زندگی به شناخت کاملی از ویژگی‌های خود برسند و بر مبنای آن مسیر زندگی خود را تعیین کنند در طول زندگی خود احساس ناامیدی، پوچی و یا سردرگمی نمی‌کنند.

همه‌ی افراد در طول دوران زندگی‌شان انتخاب‌هایی می‌کنند مثل انتخاب همسر، دوست، شغل، رشته تحصیلی و…! اگر این انتخاب‌ها بر اساس توانایی‌ها و شناخت استعدادهای شخصی باشد و هر کس با توجه به ویژگی‌هایش این انتخاب را انجام دهد قطعا در مسیری که قدم بر می‌دارد به موفقیت عالی می‌رسد. هدف ما این است که شما عزیزان را به بهترین مسیر زندگی‎تان سوق دهیم، مسیری که موفقیت شما در آن تضمین شده باشد.